Promotor

Prof. Adam Sobiczewski,

prof. zw. w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

 

Michał Palczewski

Studia w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, w dziedzinie superciężkich jąder atomowych (Z > 103)

Kontakt

email: Michal.Palczewski@ncbj.gov.pl