Przedmioty i seminaria

Przedmioty i seminaria zaliczone w roku akademickim 2013/2014:

 

Semestr letni:

 

+ Udział w Seminarium doktoranckim NCBJ, Prowadzący: dr hab Krzysztof Kurek, prof. NCBJ, doc. dr hab. Janusz Skalski

 

+ Udział w Seminarium "Fizyka jądra atomowego", Prowadzący: prof. Tomasz Matulewicz, prof. Marek Pfützner, prof. Wojciech Satuła

 

+ Udział w Seminarium „Teoria Jądra Atomowego” (prow.: prof. Adam Sobiczewski, prof. Janusz Dąbrowski, prof. Stanisław G. Rohoziński)

 


Przedmioty i seminaria zaliczone w roku akademickim 2014/2015:

 

Semestr zimowy:


+ Udział w Seminarium doktoranckim NCBJ, Prowadzący: prof. Helena Białkowska, doc. dr hab. Janusz Skalski (wygłoszenie referatu na temat:"History and present state of the research on the superheavy nuclei")


+ Udział w Seminarium "Fizyka jądra atomowego", Prowadzący: prof. Jacek Dobaczewski, prof. Tomasz Matulewicz, prof. Marek Pfützner, prof. Wojciech Satuła

 

+ Przedmiot "Fizyka jądra atomowego - reakcje", prow. prof. Tomasz Matulewicz - ocena: 5

 

+ Udział oraz wygłoszenie referatu pt: "Accuracy of description of nuclear masses by recent models"  podczas konferencji: XIX International Conference of Young Scientists and Specialists, Dubna, Rosja, 16. - 20.02.2015

 

 

Semestr letni:

 

+ Udział w Seminarium doktoranckim NCBJ, Prowadzący: prof. Helena Białkowska, doc. dr hab. Janusz Skalski


+ Udział w Seminarium "Fizyka jądra atomowego", Prowadzący: prof. Jacek Dobaczewski, prof. Tomasz Matulewicz, prof. Marek Pfützner, prof. Wojciech Satuła


+ Przedmiot "Wstęp do kwantowej teorii jądra atomowego", prow. prof. Wojciech Satuła, ocena: 4

 


Przedmioty i seminaria zaliczone w roku akademickim 2015/2016:

 

Semestr zimowy:


+ Udział w Seminarium doktoranckim NCBJ, Prowadzący: prof. Helena Białkowska, doc. dr hab. Janusz Skalski (wygłoszenie referatu na temat: "Illustration of accuracy of theoretical predictions of the half-lifes of superheavy elements and of presently used nuclear-mass models")

 

+ Udział w Seminarium „Teoria Jądra Atomowego” (prow.: prof. Adam Sobiczewski, prof. Janusz Dąbrowski, prof. Stanisław G. Rohoziński)

 
+ Udział w Seminarium "Fizyka jądra atomowego", Prowadzący: prof. Jacek Dobaczewski, prof. Tomasz Matulewicz, prof. Marek Pfützner, prof. Wojciech Satuła

 

Semestr letni:

 

+ Udział w Seminarium doktoranckim NCBJ, Prowadzący: prof. Helena Białkowska, doc. dr hab. Janusz Skalski


+ Udział w Seminarium „Teoria Jądra Atomowego” (prow.: prof. Adam Sobiczewski, prof. Janusz Dąbrowski, prof. Stanisław G. Rohoziński)

 

+ Udział w Seminarium "Fizyka jądra atomowego", Prowadzący: prof. Jacek Dobaczewski, prof. Tomasz Matulewicz, prof. Marek Pfützner, prof. Wojciech Satuła


+ Przedmiot "Elements of Quantum Mechanics and Quantum Field Theory", prow. dr Jakub Wagner, ocena: 4

Michał Palczewski

Studia w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, w dziedzinie superciężkich jąder atomowych (Z > 103)

Kontakt

email: Michal.Palczewski@ncbj.gov.pl